اعلام آمار مخاطبان دو نمايش تماشاخانه ایران‌شهر

یکشنبه 13 تیر 1395 در 13:12


دو نمایش‌  «شکار مرغابی » و «من خیال تو نیستم» و در پی استقبال مخاطبان نمایش «پرتقال‌های کال» در روزهای آغازین با دو اجرا به صحنه می‌رود.

به گزارش هفت هنر، نمایش‌های «من خیال تو نیستم» به کارگردانی حمیدرضا شریف‌زاده با ۲ هزار و ۳۸۲ مخاطب و «شکار مرغابی » به کارگردانی حمید قطبی با ۲ هزار و ۴۸۸ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های  «من خیال تو نیستم» و «شکار مرغابی»  که از ۳ تیرماه،  در ساعت‌های  ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰  اجرای عمومی خود را در سالن دکتر ناظر زاده کرمانی  تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود، با ۲۷ و ۲۸  اجرا به کار خود در این مجموعه پایان داد.

نمایش «من خیال تو نیستم»در اجراهای خود درمجموع پذیرای ۲ هزار و ۳۸۲ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۷۵ مخاطب با بلیت ۲۵ هزارتومانی، ۲۱۸ مخاطب با بلیت ۲۰ هزارتومانی، ۷۹ مخاطب با بلیت ۱۸۷۵۰هزارتومانی و ۲۶ مخاطب نیز با بلیت ۱۷۵۰۰هزارتومانی،۱۷۰۲ با بلیت ۱۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۸۲ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «من خیال تو نیستم» طی ۲۸ اجرا مبلغ ۳۳ میلیون و ۷۲۶ هزار تومان بوده است.

نمایش «شکار مرغابی» به کارگردانی حمید قطبی نیز در اجراهای خود درمجموع پذیرای ۲ هزار و ۴۸۸مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۲۰۲ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی، ۲ مخاطب با بلیت ۲۵ هزارتومانی، ۳۱ مخاطب با بلیت ۲۴ هزارتومانی ، ۳ مخاطب بلیت ۲۱ هزارتومانی، ۴۴۴ مخاطب با بلیت ۲۰ هزارتومانی، ۱۸ مخاطب با بلیت ۱۸ هزارتومانی،۲ مخاطب با بلیت ۱۸ هزارتومانی،۴۸ مخاطب با بلیت ۱۶ هزارتومانی،۱۳۶۷ مخاطب با بلیت ۱۵ هزارتومانی،۶۴ مخاطب با بلیت ۱۴ هزارتومانی ۲ ۴۸ مخاطب با بلیت ۱۲ هزارتومانی و ۲ مخاطب با بلیت ۱۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۰۷ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «شکار مرغابی» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۳۸ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بوده است.

اظهار نظر

*

نظرسنجی

  • پس از بازگشایی مکان‌های عمومی، آیا به سینما، تئاتر و کنسرت می‌روید؟

    Loading ... Loading ...

آخرین اخبار