تصویری از مزار عباس کیارستمی در لواسان منتشر شد.

اولین تصویر از مزار عباس کیارستمی

تصویری از مزار عباس کیارستمی در لواسان منتشر شد.

اولین تصویر از مزار عباس کیارستمی که قرار است در آرامستان لواسان خاکسپاری شود، منتشر شد.

۲۰۱۶-۰۷-۱۰_۰۱.۵۵.۱۵

 
آیین بدرقه عباس کیارستمی یکشنبه ساعت 8:30 از مقابل ساختمان کانون بوده و پس از آن بنا بر وصیت ایشان مراسم خاکسپاری در لواسان خواهد بود.

پیکر این کارگردان جمعه 18 تیر ماه از پاریس به تهران منتقل شد.

تصویری از مزار عباس کیارستمی در لواسان منتشر شد.