یکی از بستگان الهام چرخنده گفت: در حال حاضر وی در بخش CCU بیمارستان بستری است.

الهام چرخنده در بخش CCU بستری شد

یکی از بستگان الهام چرخنده گفت: در حال حاضر وی در بخش CCU بیمارستان بستری است.

به گزارش هفت هنر به نقل از میزان در پی خبر بستری شدن “الهام چرخنده” بازیگر سینما و تلویزیون یکی از بستگان وی در خصوص آخرین وضعیت وی گفت: در حال حاضر الهام چرخنده در بخش CCU بیمارستان بستری است.

وی در خصوص زمان درمان چرخنده و ماندن وی در بیمارستان تصریح کرد: هنور مشخص نیست که چه تصمیمی گرفته می شود در حال حاضر منتظر هستیم تا دکتر برای معاینه چرخنده بیاید تا ببینیم چه خواهد گفت.

از بستگان این هنرمند خاطرنشان کرد: الهام چرخنده به دلیل مشکلی قلبی و ریوی در بیمارستان بستری شده است اما در حال حاضر حالش بهتر است.

یکی از بستگان الهام چرخنده گفت: در حال حاضر وی در بخش CCU بیمارستان بستری است.