نگاهی به پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آمریکا در ۲۰۲۳/ پیشتازی نویسندگان زن

۲۵ کتاب پرفروش سال ۲۰۲۳ آمریکا درمجموع بیش از ۲۱ میلیون نسخه فروش کردند که بیشتر این آثار را نویسندگان زن خلق کرده اند.

به گزارش تیتر هنر به نقل از پابلیشرز ویکلی، نویسندگان زن در سال ۲۰۲۳ در صدر فهرست پرفروش‌های آمریکا قرار گرفته اند. کالین هوور که برنده سال ۲۰۲۲ بود، نیز در سال ۲۰۲۳ کارنامه قابل توجهی داشته و با دو کتاب «با ما پایان می‌یابد» با فروش نزدیک به ۱.۳ میلیون نسخه در جایگاه نخست ایستاده است.

کتاب «با ما شروع می‌شود» این نویسنده نیز با فروش ۱.۲۵ میلیون نسخه جایگاه دوم فروش را از آن خود کرد. سومین رمان هوور با عنوان «حقیقت» هم در همین فهرست جای گرفت و با بیش از ۹۳۵ هزار نسخه فروش در جایگاه نهم قرار گرفت. این سه کتاب در مجموع حدود ۳.۴ میلیون نسخه فروش کردند. این نویسنده کتاب چهارمی هم در فهرست پرفروش‌ترین‌های سال داشت که با عنوان «عشق زشت» با فروش ۶۶۸ هزار نسخه جایگاه ۱۰ فهرست را تصرف کرد.

دو رمان غافلگیرکننده بزرگ سال «بال چهارم» و «شعله آهنین» اثر ربکا یاروس بودند که به ترتیب با فروش بیش از ۱.۲ میلیون و یک میلیون نسخه فروختند و جایگاه ۴ و ۷ پرفروش‌ها را گرفتند. سومین نویسنده زنی که سال ۲۰۲۳ کتابی پرفروش در فهرست پرفروش‌ترین‌ها داشت، بانی گارموس بود، که کتاب «درس‌های شیمی» وی به مدد سریالی به همین نام در سال ۲۰۲۲، بیش از یک میلیون نسخه فروش کرد و در جایگاه هشتم قرار گرفت.

به طور کلی، ۱۷ کتاب از ۲۵ کتاب پرفروش چاپی در سال ۲۰۲۳ را نویسندگان زن خلق کرده‌اند.

در میان کتاب‌های پرفروش دو کتاب خاطرات فروش بسیار خوبی داشتند که «یدکی» نوشته شاهزاده هری با فروش بیش از ۱.۲ میلیون نسخه جایگاه سوم فهرست پرفروش‌های ۲۰۲۳ را از آن خود کرد. کتاب خاطرات بریتنی اسپیرز خواننده هم با فروش بیش از ۹۰۸ هزار نسخه در جایگاه دهم ایستاد. «نام من باربارا» نوشته باربارا استرایسند هم از زمان انتشارش در ۷ نوامبر تاکنون بیش از ۲۱۲ هزار نسخه فروخته است.

در سالی که فروش کتاب‌های بزرگسالان به طرز محسوسی بهتر از فروش کتاب‌های کودکان بود، تنها ۶ عنوان کتاب برای کودکان در فهرست ۲۵ کتاب پرفروش قرار گرفت که در رأس آن کتاب «مرد سگی: بیست هزار کک زیر دریا» نوشته داو پیلکی تنها کتاب کودکی بود که بیش از یک میلیون نسخه فروش کرد. جف کینی نیز با هجدهمین کتاب از خاطرات بچه چلمن با عنوان «تصمیم آنی» ۷۱۵ هزار نسخه فروخت و در رده ۱۴ پرفروش‌ها ایستاد.

یک کتاب دیگر که موفق شد تا بیش از یک میلیون نسخه بفروشد «عادت‌های اتمی» نوشته جیمز کلیر بود که ۱.۱۶ میلیون نسخه فروخت و در جایگاه پنجم فهرست پرفروش‌ها ایستاد. در سال ۲۰۲۳ تنها ۸ عنوان کتاب فروشی بیش از یک میلیون نسخه را در امریکا تجربه کردند و ۲۵ عنوان کتاب‌های فهرست پرفروش‌ترین‌ها در مجموع بیش از ۲۱ میلیون نسخه فروختند.