هفته جکی چان در شبکه نمایش
هفته جکی چان در شبکه نمایش

از روز شنبه ۱۶ مرداد، آثار جکی چان هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

از روز شنبه ۱۶ مرداد، آثار جکی چان هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش هفت هنر، این فیلم ها هر شب ساعت ۲۱ و روز بعد ساعت ۵:۳۰ و ۱۱:۳۰ تکرار خواهد شد، این فیلم ها در قاب ۱۶:۹ و کیفیتی بهتر به شبکه نمایش می آیند.

«استادی با پنجه های شکسته» شنبه ۱۶ مرداد، «مار در سایه عقاب» یکشنبه ۱۷ مرداد، «استاد جوا» دوشنبه ۱۸ مرداد، «کونگ فو کار زبل» سه شنبه ۱۹ مرداد، «پنجمین اژدها» چهارشنبه ۲۰ مرداد، «پروژه آ ۱» پنجشنبه ۲۱ مرداد و «پروژه آ ۲» جمعه ۲۲ مرداد، از شبکه نمایش پخش خواهند شد.

فیلم های جکی چان هر شب ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۵:۳۰ و ۱۱:۳۰ تکرار خواهد شد.