مدیر شبکه پنج سیما منصوب شد
مدیر شبکه پنج سیما منصوب شد

طی حکم مرتضی میرباقری، معاون سیما، مجید زین‌العابدین به سمت مدیریت شبکه پنج (شبکه تهران) منصوب شد.

طی حکم مرتضی میرباقری، معاون سیما، مجید زین‌العابدین به سمت مدیریت شبکه پنج (شبکه تهران) منصوب شد.

به گزارش هفت هنر، نظر به انتقال تمام ماموریت‌های شبکه تهران (HD) به شبکه پنج سیما، معاون سیما، با توجه به سوابق ارزشمند مجید زین‌العابدین، او را به سمت مدیر شبکه پنج (شبکه تهران) منصوب کرد.

بهره‌گیری از راهنمایی‌ها و کمک‌های نهادهای ذی‌ربط در عنوان جدید شبکه پنج، شبکه تهران؛ با توجه به اهمیت این شبکه، که بیانگر اهمیت استان و شهر تهران به عنوان پایتخت کشور در مجموعه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی ایران اسلامی است، از تاکیدات معاون سیما، به مدیر شبکه بود.

ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، توجه به مسایل شهروندی، معرفی و شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایتخت و استمرار توجه به «اقتصاد مقاومتی» از اهم وظایف محوله در حکم معاون سیما به شمار می‌رود.

معاون سیما از تلاش‌های ارزشمند و خلاقانه احسان کاوه مدیر پیشین شبکه تهران صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.