سانس دوم کنسرت ۲۱ مرداد کاوه آفاق در برج میلاد مجوز گرفت
سانس دوم کنسرت ۲۱ مرداد کاوه آفاق در برج میلاد مجوز گرفت

اولین کنسرت کاوه آفاق در برج میلاد؛ یک سانس دیگر تمدید شد و بلیت فروشی آن از امروز آغاز می‌شود. به گزارش هفت هنر در هفته گذشته با اعلام خبر مجوز کنسرت ۲۱ مردادماه کاوه آفاق در برج میلاد بلیت‌فروش این کنسرت از ۶مردادماه آغاز  شد با وجود اینکه این کنسرت قرار بود در دو […]

اولین کنسرت کاوه آفاق در برج میلاد؛ یک سانس دیگر تمدید شد و بلیت فروشی آن از امروز آغاز می‌شود.

به گزارش هفت هنر در هفته گذشته با اعلام خبر مجوز کنسرت ۲۱ مردادماه کاوه آفاق در برج میلاد بلیت‌فروش این کنسرت از ۶مردادماه آغاز  شد با وجود اینکه این کنسرت قرار بود در دو سانس برگزار شود اما با فروش رفتن بلیت‌های سانس اول، مجوز سانس دوم صادر نشد.

سرانجام با دو روز فاصله از فروش رفتن بلیت‌های سانس اول، سانس دوم این کنسرت در برج میلاد برای روز ۲۱ مردادماه مجوز گرفت و امروز بلیت فروشی آن آغاز خواهد شد.