مجمع عمومی و انتخابات انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر برگزار شد

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ در ۱۱:۳۶


مجمع عمومی و انتخبات هیات مدیره انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر عصر روز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ در خانه تئاتر، برگزار شد.

به گزارش تیترهنر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در این مجمع که با حضور اعضاء انجمن پوستر برگزار شد، شهرام گیل آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر و مهدی قلعه بازرس خانه تئاتر هم حضور داشتند. شهرام گیل آبادی و ابراهیم حقیقی سخنان کوتاهی در خصوص لزوم فعالیت انجمن پوستر و برنامه‌های آتی آن در جهت بهبود شرایط طراحی پوستر ایراد کردند.

سپس انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن برگزار شد که در تنیجه ی آن، آرش تنهایی، ابراهیم حقیقی، و یحیی پاکدل به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و مهدی فاتحی و پریسا فلاح زاده، به عنوان دو عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین کارنگ طیاری به عنوان بازرس اصلی و محمد صادق زرجویان به عنوان بازرس علی البدل این انجمن برگزیده شدند.

اظهار نظر

*

نظرسنجی

آخرین اخبار