زندگی چیست؟

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ در ۱۷:۳۵


تو راه غلطی را پیش گرفته ای.
زندگی چیز باشکوهی است.
حتی اگر عاشق هم نباشی.
حتی اگر لکوموتیوران باشی.

تنها چیزی که توی آن شادی وجود ندارد
اینست که مردم شریف باید ازیک مشت خوک
از یک مشت دزد و ابله فرمان ببرند.
ولی زندگی را برای اینها نساخته اند.
بالاخره عمرشان بسر می آید.
درست مثل یک زخم که نمی تواند
روی یک بدن سالم دوام بیاورد.

انگل
ماکسیم گورکی

 

اظهار نظر

*

نظرسنجی

آخرین اخبار