گنجه ای خبر داد: شجریان به کما نرفته است

داود گنجه ای در خصوص خبر به کما رفتن محمدرضا شجریان گفت: حال عمومی محمدرضا شجریان طی چند روز اخیر تغییری نکرده و ایشان همچنان از ضعف جسمانی برخوردار هستند.

داود گنجه ای در گفتگو با در خصوص خبر به کما رفتن محمدرضا شجریان گفت:بنده طبق آخرین اطلاعاتی که دارم، محمدرضا شجریان هم اکنون دوران نقاهت مرحله اول شیمی درمانی را پشت سر میگذراد و امیدوارم با روحیه بهتری مرحله دوم شیمی درمانی را آغاز کند.

وی افزود: طی تماسی که امروز صبح با علی مرادخانی ،معاون هنری ارشاد داشته ام ، حال عمومی محمدرضا  شجریان طی جند روز اخیر تغییری نکرده و ایشان همچنان از ضعف جسمانی برخوردار است.

منبع نسیم آنلاین