درنخستین روز از شهریور ماه "آیهان" موسیقی آذری را در تالار وحدت طنین انداز می کند.

موسیقی آذری آیهان در تالار وحدت طنین انداز می شود

درنخستین روز از شهریور ماه “آیهان” موسیقی آذری را در تالار وحدت طنین انداز می کند.

به گزارش خبرنگار هفت هنر، “آیهان” (هاشم اسلامیان) خواننده آذری زبان کشورمان در نخستین روز از سومین ماه فصل تابستان روی صحنه می رود.
این اجرا که در حقیقت یک کنسرت موسیقی شاد آذربایجانی محسوب می شود، در یک سانس در تالار وحدت برگزار می شود.
همچنین آلبوم جدید “مارال” و قطعه هایی مانند “مارال” ، “وای آمان” ، “سوه سوه”، “افسوس” ، “ساری گلین” و “لیلی جان” در این برنامه اجرا می شود.
گروه این خواننده آذری زبان تاکنون در شهرهای همچون تهران، تبریز، اردبیل، زنجان و ارومیه روی صحنه رفته است.

درنخستین روز از شهریور ماه "آیهان" موسیقی آذری را در تالار وحدت طنین انداز می کند.