فرزاد موتمن در مورد سانسور گفت: یکی از مدیران ارشاد به من گفت پس از انقلاب هیچ فیلمی در ژانر کمدی به اندازه«پوپک و مش ماشاالله» سانسور نخورد.

موتمن: پس از انقلاب هیچ فیلمی در ژانر کمدی به اندازه«پوپک و مش ماشاالله» سانسور نخورد

فرزاد موتمن در مورد سانسور گفت: یکی از مدیران ارشاد به من گفت پس از انقلاب هیچ فیلمی در ژانر کمدی به اندازه«پوپک و مش ماشاالله» سانسور نخورد.

به گزارش هفت هنر، فرزاد موتمن در برنامه هفت در پاسخ به بهروز افخمی درباره ساخت فیلم پوپک و مش ماشالا می گوید: من خیلی علاقه نداشتم که این فیلم را بسازم، فیلمی به اسم بیداری ساختم که از اواسط کار با تهیه کننده به مشکل خوردم و در سکانس های پایانی حضور نداشتم، به همین دلیل با خودم گفتم که بیداری آبروی من در سینما را خواهد برد و مرا بی اعتبار خواهد کرد.

وی افزود: از سوی دیگر در اتحادیه تهیه کنندگان صحبت هایی پشت سر من شده بود که می گفتند فیلم های موتمن سرد و عبوس است و به جز چند تا منتقد و دانشجو کسی از فیلم های او خوشش نمی آید و نمی تواند فیلمی بسازد که مردم را بخنداند. به همین دلیل لج کردم و این فیلم را ساختم و اتفاقا دومین فیلم پر فروش سال هم شد.

این کارگردان درباره سینمای کمدی گفت: سینمای کمدی ایران علی رغم اینکه مشکلات زیادی دارد و انتقاداتی به برخی فیلم ها وارد است، اما نباید فراموش کرد که سینمای کمدی ذاتا خوب است.

موتمن ادامه داد: به نظر من مشکل بزرگ سینمای کمدی این است که کمدی یعنی شوخی با همه مسائل جدی جامعه و موضوعاتی که تابو هستند و در ایران شما می توانید با کدام مسئله اجتماعی یا سیاسی شوخی کنید؟

وی در ادامه با بیان آنکه هیچ کدام از فیلم های جدی من در اکران دچار مشکل نشدند اما هر دو فیلم کمدی من با مشکل ممیزی مواجه شدند، گفت: یکی از مدیران ارشاد به من گفت پس از انقلاب هیچ فیلمی در ژانر کمدی به اندازه “پوپک و مش ماشالا” سانسور نخورد.

وی با انتقاد از کمدی های روشنفکرانه گفت: امروز بسیاری از روشنفکران و منتقدان دیگر لیستی از فیلم های انتخابی مورد پسند خود ندارند.

فرزاد موتمن در مورد سانسور گفت: یکی از مدیران ارشاد به من گفت پس از انقلاب هیچ فیلمی در ژانر کمدی به اندازه«پوپک و مش ماشاالله» سانسور نخورد.