جواد شمقدری می‌گوید: در دروان احمدی‌نژاد در سال ۹۲ ماهی ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است.

سایتی که از طرف شمقدری حمایت می‌شود، فیش حقوقی‌ او را منتشر کرد/ خبری از میزان پاداش‌ها و دیگر هزینه‌ها نیست

جواد شمقدری می‌گوید: در دروان احمدی‌نژاد در سال ۹۲ ماهی ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است.

روز گذشته حجت الله ایوبی یادداشتی منتشر کرد که در آن به حقوق‌های نجومی در سازمان سینمایی در دروان احمدی‌نژاد اشاره شده بود. امروز نیزجواد شمقدری با انتشار فیش حقوقی خود مدعی شده حقوق زیادی دریافت نمی‌کرده است.

جواد شمقدری فیش حقوقی خود را در اختیار سینما پرس قرار داده و گفته است دریافتی وی در فروردین ماه در سال ۹۲ بدون کسورات حدود دو میلیون و صد هزار تومان و در اردیبهشت سال ۹۲ حدود ۴ میلیون تومان بدون کسورات است.

البته این فیش حقوقی را سایت سینماپرس که از طرف شمقدری حمایت می‌شود، منتشر کرده و هیچ آماری از میزان پاداش‌ها و هزینه‌های جاری دیگر ارائه نکرده است.

جواد شمقدری می‌گوید: در دروان احمدی‌نژاد در سال ۹۲ ماهی ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است.