احمدرضا احمدی از بیمارستان مرخص شد

احمدرضا احمدی شاعر از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش هفت هنر، احمدرضا احمدی شاعر پیشکسوت کشور که در پی بروز مشکلات جسمی در بیمارستان آتیه بستری شده بود، با تجویز پزشکان مرخص و راهی منزل شد.

این چندمین مرتبه بود که احمدی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری می شود که در پی طی مراحل درمانی، از بیمارستان مرخص شد.

در حال حاضر پزشکان، دستور ترخیص و رفتن احمدی به منزل را صادر کرده اند اما تاکید کرده اند که این شاعر باید مواظب شرایط جسمانی خود باشد و احتیاط کند.

احمدی چندی پیش به دلیل نارسایی و نصب باتری قلب و پس از آن، چند روز پیش به دلیل آب آوردن ریه ها در بیمارستان آتیه بستری شد.