فکر می کنید کتابهای موجود در بازار نشر چگونه منتشر می‌شوند؟

کتاب ها چگونه متولد می شوند؟

فکر می کنید کتابهای موجود در بازار نشر چگونه منتشر می‌شوند؟
به گزارش هفت هنر، شاید یک سوال ساده ذهن همه را به خود مشغول کند و آن سوال این است کتابها چگونه منتشر می‌شوند؟ قبل از آنکه اثری ادبی کتاب شود باید ذهن خلاقی در وجود شاعر و نویسنده شکل بگیرد. شاعری که با متون کهن و امروز آشناست و نویسنده‌ای که پشتوانه ای فکری و فرهنگی دارد در این بازار پرتلاطم نشر دوام می آورد. اما از این مسائل که بگذریم باید گفت ابتدا ایده نگارش داستان یا رمان در ذهن نویسنده شکل می گیرد. او این ایده را از فضای خارجی یا دنیایی دیگر نمی آورد بلکه این ایده در بطن جامعه وجود دارد.

از وجود ایده است که داستان یا رمان شکل می گیرد. اینگونه نیست که نویسنده یکباره یک رمان را در طول 24 ساعت بنویسد بلکه او برای نگارش اثر خود ماهها و حتی سالها تلاش می کند تا آنچه ثمره تخیل اوست بر صفحه کاغذ نقش بندد و رمان و داستانی با ویژگی خاص ایجاد شود. اما حال شعر حال دیگری است. شعر در نتیجه یک الهام شاعران که حاصل عرق ریزان روح شاعر است پا به عالم حیات می گذارد و تولد آن گاه چند دقیقه و گاه چند ساعت طول می کشد. البته مرحله جنینی شعر در قبل از تولد آن و هنگام مطالعات شاعر اتفاق می افتد. این مطالعات وی است که در ضمیر ناخودآگاه شاعر نقش می بندد و در شعر خود را نشان می دهد.

پس از آنکه یک اثر ادبی خلق شد حال این نویسنده و شاعر است که برای چاپ اثر خود اقدام می‌کند. در گام نخست وی باید به دنبال انتشاراتی مورد نظر خود بگردد پس از شناخت انتشاراتی از شرایط انتشار اثر آگاهی می یابد. برخی انتشاراتی‌ها در حوزه شعر تخصصی هستند و سخت گیری بیشتری در زمینه چاپ اثر دارند. برای این دسته تنها مجوز گرفتن اثر مطرح نیست بلکه کیفیت آن از نظر تکنیکی و محتوایی نیز اهمیت دارد. در حوزه داستان نیز انتشاراتی ها به سبک نگارش نویسنده توجه می کنند و بر اساس آن برای انتشار اثر تصمیم می گیرند.

این مراحل ممکن است در چند انتشاراتی تکرار شود تا یک انتشاراتی کار چاپ اثر را برعهده بگیرد. پس از پذیرش اولیه، اثر ادبی برای اخذ مجوز رهسپار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شود. در اینجاست که کار بررسی اثر آغاز می‌شود. در صورتی که اثری با مشکل مواجه باشد برای اعمال تغییرات به شاعر یا نویسنده بازگردانده خواهد شد پس از اعمال نکات اثر می تواند مراحل بعدی چاپ را طی کند.

پس از اخذ مجوز، صاحب اثر با طی  مرحله فنی کتاب از قبیل ویراستاری، صفحه بندی و طراحی جلد برای اثر روبرو خواهد بود در این میان هزینه انتشار اثر با توجه به کیفیت آن، نوع کاغذ و جلد کتاب متفاوت است. پس از انجام این مراحل است که یک اثر ادبی منتشر و از طریق سیستم توزیع و پخش همان انتشاراتی یا توسط صاحب اثر روانه بازار نشر می شود.

فکر می کنید کتابهای موجود در بازار نشر چگونه منتشر می‌شوند؟