چاپ جدید «تاریخ تمدن» ویل دورانت توسط انتشارات علمی و فرهنگی

دوره ۱۳جلدی «تاریخ تمدن» برای هفدهمین‌بار تجدید چاپ می‌شود.

به گزارش تیتر هنر بر اساس خبر رسیده، چاپ جدید مجموعه «تاریخ تمدن» اثر ویل دورانت فیلسوف، تاریخ‌نگار و نویسنده آمریکایی و همسرش آریل دورانت به زودی از طریق انتشارات علمی و فرهنگی عرضه می‌شود.

این مجموعه از مهمترین کتاب‌های تاریخی جهان به شمار می‌آید که فرایند برگردان، آماده‌سازی و انتشار آن به صورت مجلدهای جداگانه از اواخر دهه ۳۰ شمسی آغاز شد و نخستین‌بار در سال ۱۳۶۹ توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسید.

«تاریخ تمدن» توسط گروه مترجمان و در ۱۱ عنوان کتاب و ۱۳ جلد منتشر می‌شود. از آخرین چاپ این مجموعه کمتر از یک‌سال می‌گذرد.