واکنش سرهنگ علیفر به دابس مشی که پسر فرهاد مجیدی برایش ساخته!

سرهنگ علیفر می گوید فریاد گلش در بازی ایرلند و لهستان را کاملا طبیعی می داند.

به گزارش هفت هنر، علیرضا علیفر درباره دابس مش های جدیدی که از او بعد از گزارش بازی ایرلند و لهستان ساخته اند ، گفت اصلا فریاد عجیبی نکشیده. او می گوید:«فوتبال است و باید برای گل بازی ، هیجان داشته باشی. حالا یک سری جوان هنرمند و خوش ذوق که بیکار هستند و منتظرند با یک جمله از من ، هنرنمایی کند که دیگر من نمی توانم سبکم را عوض کنم. من مثل همیشه در حین گزارش بازی ، کارم را کردم گفتم توی دروازه. خیلی هم عجیب نبود حرفم. »
او درباره اینکه از این دابس مش ها ناراحت ها نمی شود؟ گفت:«نه بابا. چرا باید ناراحت شوم. میلیون ها جوان داریم که سرگرمی شان همین اسمارت فون های شان است. خیلی هم اتفاقا با استعداد هستند ، این ها هنرپیشه هستند. چون روی صدای من فیلم بازی می کنند. یک سری از این ها واقعا استعداد دارند اما به حق شان نرسیدند چون پارتی نداشتند تا بتوانند وارد سینما یا تلویزیون بشوند ، حالا اگر به واسطه این دابس مش ها از بین شان حتی یک استعداد در بیاید ، من خیلی هم خوشحال می شوم. به هر حال خیلی از دابس مش ها می سازند ولی فقط کسی مطرح می شود که کارش خوب باشد و استعداد بیشتری داشته باشد.»
سرهنگ علی فر البته دابس مشی را که پسر فرهاد مجیدی برایش ساخته هم دیده و می گوید. دابس مشی که روی جمله معروف سرهنگ«چه توپی رو گل نمی کنه ؛فرهاد مجیدی » ساخته شده:«من این دابس مش را دیدم و اتفاقا خیلی هم خوشم آمد. خیلی با نمک بود. همین که فرهاد مجیدی هم این نکات را پیگیری می کند و پسرش چنین دابس مشی ساخته ، برای من جالب بود و دستش درد نکند.»