«آدام اسمال» نویسنده و شاعر آفریقای جنوبی که رهبر جنبش «بیداری سیاه» بود، درگذشت.

نویسنده و شاعر محبوب ضد آپارتاید درگذشت

«آدام اسمال» نویسنده و شاعر آفریقای جنوبی که رهبر جنبش «بیداری سیاه» بود، درگذشت.

به گزارش هفت هنر، «تایمز لایو» نوشت: «آدام اسمال» نویسنده، شاعر و چهره‌ آکادمیک آفریقای جنوبی در سن ۷۹ سالگی پس از انجام یک عمل جراحی درگذشت.

او که در کارهایش به مفاهیمی چون فقر، غربت و محرومیت سیاهپوستان آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید می‌پرداخت، رهبر جنبش آگاهی‌بخش «بیداری سیاه» بود.

اسمال زبان آفریقایی (آفریکانس) را در آثارش به کار می‌گرفت؛ زبانی که با ادبیات ستم‌دیده‌ها و امید به آزادی هم‌معناست. او که سال‌ها حواشی مختلفی را به خاطر مورد توجه درخور قرار نگرفتن پشت سر گذاشت، سال ۲۰۰۹ مدالی را از سوی آکادمی هنر و علوم آفریقای جنوبی دریافت کرد.

این نویسنده یکی از چهره‌های دانشگاهی کشورش به حساب می‌آمد و دانشجویان بسیاری را در رشته‌های فلسفه و علوم اجتماعی تربیت کرد. «آدام اسمال» را به عنوان آشتی‌دهنده سیاه و سفیدپوستانی که از زبان آفریقایی استفاده می‌کنند، می‌شناسند.

«آدام اسمال» نویسنده و شاعر آفریقای جنوبی که رهبر جنبش «بیداری سیاه» بود، درگذشت.