نخست وزیر کانادا از قانون آزاد شدن خودکشی افراد با نظارت و به وسیله پزشک و افراد حرفه ای دفاع کرد.

نخست وزیر کانادا از قانون آزاد شدن خودکشی دفاع کرد!

نخست وزیر کانادا از قانون آزاد شدن خودکشی افراد با نظارت و به وسیله پزشک و افراد حرفه ای دفاع کرد.
 به گزارش هفت هنر، نخست وزیر کانادا امروز طی سخنانی از پیش نویس قانون تعیین شده توسط دولت لیبرال خود در ماه آوریل، مبنی بر آزاد شدن خودکشی افراد با نظارت و به وسیله پزشک و افراد حرفه ای دفاع کرد.
علت این نوع خودکشی از سوی دولت کانادا، گرفتار شدن اشخاص در دام بیماری های لاعلاج  اعلام شده که با رضایت و میل خود شخص بیمار صورت خواهد گرفت.البته دولت این کشور، حق گرفتن جان معلولین ذهنی و کودکان به این شیوه را سلب کرده است.وی در دفاع از این طرح پیشنهادی، آن را پیشرفتی در احقاق حقوق و آزادی های فردی افراد در کنترل زندگی خود دانست.

گفتنی است، دادگاه عالی کانادا، سال گذشته پیش از روی کار آمدن دولت «ترودو»، با این قانون مخالفت کرده بود.

نخست وزیر کانادا در رابطه با اختلافات پیش آمده در پی ارائه طرح این قانون گفت: برخی از مردم فکر می کنند باید پا را از این مرحله هم فراتر گذاشت. اما بعضی دیگر هم فکر می کنند تا همین جای کار هم زیاده روی کرده ایم.

نخست وزیر کانادا از قانون آزاد شدن خودکشی افراد با نظارت و به وسیله پزشک و افراد حرفه ای دفاع کرد.