چند روز پیش، چوپانی هنگام عبور از بیابان در یک روستای سبزوار متوجه خودروی پرایدی شد که در نزدیکی دکل‌های برق پارک شده بود. درهای ماشین باز بود و کسی داخل آن نبود. او که کنجکاو شده بود، شروع به جست‌وجو کرد و لحظاتی بعد جسد مردی را دید که از پایه یکی از دکل‌ها حلق‌آویز شده بود.

موبایل آنتن نداد، تلگرام عکسها را نفرستاد،خودکشی با موفقیت پایان یافت

چند روز پیش، چوپانی هنگام عبور از بیابان در یک روستای سبزوار متوجه خودروی پرایدی شد که در نزدیکی دکل‌های برق پارک شده بود. درهای ماشین باز بود و کسی داخل آن نبود. او که کنجکاو شده بود، شروع به جست‌وجو کرد و لحظاتی بعد جسد مردی را دید که از پایه یکی از دکل‌ها حلق‌آویز شده بود.
چند روز پیش، چوپانی هنگام عبور از بیابان در یک روستای سبزوار متوجه خودروی پرایدی شد که در نزدیکی دکل‌های برق پارک شده بود. درهای ماشین باز بود و کسی داخل آن نبود. او که کنجکاو شده بود، شروع به جست‌وجو کرد و لحظاتی بعد جسد مردی را دید که از پایه یکی از دکل‌ها حلق‌آویز شده بود.

دقایقی بعد، تیمی از مأموران پلیس با دریافت تماس مرد چوپان راهی محل شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد که از زمان حلق‌آویز شدن مرد جوان حدود 2روز می‌گذشت. این در حالی بود که داخل ماشینش یک موبایل خاموش و وسایل این مرد بود و همه‌‌چیز از این حکایت داشت که مرد جوان دست به‌خودکشی زده است.

با این حال در ادامه ماجرا تیمی از مأموران پلیس فتای استان خراسان رضوی وارد عمل شدند تا معلوم شود انگیزه مرد جوان برای خودکشی چه بوده است. طولی نکشید که مأموران پلیس در بررسی تلگرام مرد جوان و تحقیق از خانواده‌اش راز این حادثه دلخراش را فاش کردند. سرهنگ جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی  گفت: تحقیقات نشان می‌داد که مرد جوان مدتی قبل به‌دلیل روابط تلگرامی‌اش و اختلافاتی که با همسرش داشت، از او جدا شده بود.

با این حال پس از مدتی این زوج با هم آشتی و دوباره ازدواج کردند. شرط زن جوان برای ازدواج دوباره این بود که همسرش حق طلاق را به او بدهد و مرد جوان نیز قبول کرده بود. به این ترتیب آنها دوباره زندگی‌شان را از سر گرفتند تا اینکه مدتی بعد زن جوان متوجه شد که شوهرش از طریق تلگرام در حال چت کردن با زنی غریبه است.

او با دیدن چت‌های آنها، خانه را به حالت قهر ترک کرد و به خانه پدرش رفت. مرد جوان نیز که می‌دانست اگر همسرش این بار از او طلاق بگیرد، دیگر حاضر به برگشت نخواهد بود، به تکاپو افتاد تا دل او را به‌دست آورد.

وی ادامه داد: این مرد وقتی دید عذرخواهی‌هایش نتیجه‌ای ندارد، تصمیم گرفت با وانمود کردن به‌خودکشی، دل همسرش را به‌دست بیاورد. برای همین سوار بر خودروی پرایدش راهی بیابان‌های اطراف شهر شد و درحالی‌که طناب دار را آماده می‌کرد، از خودش عکس می‌گرفت و همراه با مطالب سوزناکی که می‌نوشت، آنها را از طریق تلگرام برای همسرش می‌فرستاد.

به گفته سرهنگ جهانشیری، همه شواهد نشان می‌دهد که این مرد قصد داشته کاری کند که همسرش برای نجات او به تکاپو بیفتد و با اطلاع از ماجرا او را ببخشد و شاید زمانی که خودش را دار می‌زد هم تصور می‌کرد که همسرش برای نجات او خواهد رسید غافل از اینکه در آن منطقه، موبایل آنتن نمی‌داد و عکس‌ها و جملات مرد جوان هرگز به‌دست همسرش نرسید. اینگونه بود که جسد او 2روز در آن محل بود تا اینکه توسط مرد چوپان پیدا و راز مرگ او فاش شد.

چند روز پیش، چوپانی هنگام عبور از بیابان در یک روستای سبزوار متوجه خودروی پرایدی شد که در نزدیکی دکل‌های برق پارک شده بود. درهای ماشین باز بود و کسی داخل آن نبود. او که کنجکاو شده بود، شروع به جست‌وجو کرد و لحظاتی بعد جسد مردی را دید که از پایه یکی از دکل‌ها حلق‌آویز شده بود.