شورای صدور پروانه با ساخت سه فیلمنامه موافقت کرد.

موافقت شورای پروانه ساخت با سه فیلم جدید/پرکارترین کارگردان بعد از انقلاب فیلم می سازد

شورای صدور پروانه ساخت با سه فیلمنامه  موافقت کرد.
به گزارش هفت هنر، ،فیلمنامه های «سپیده دم» به تهیه کنندگی سید محسن وزیری ، کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی و نویسندگی اصغر نعیمی در ژانر اجتماعی ، «افسانه های امروزی» به تهیه کنندگی  روانبخش صادقی و کارگردانی و نویسندگی حمید رضا حافظی در ژانر کودک و نوجوان/ انیمیشن و «سد معبر» به تهیه کنندگی  بهمن کامیار و کارگردانی محسن قرایی و نویسندگی سعید روستایی در ژانر اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.
بدین ترتیب قدرت الله صلح میرزایی،یکی از پرکارترین کارگردانهای سینمای بعد از انقلاب مجددا پروانه ساخت یک فیلم سینمایی را دریافت کرد.فیلمهای صلح میرزایی با اینکه از منتقدان هیچگاه نمره خوبی نگرفته است،اما فروش گیشه ای مناسبی را برای تهیه کنندگانش داشته است.

شورای صدور پروانه با ساخت سه فیلمنامه موافقت کرد.