از طرفی کم بودن سالن‌های نمایش و از طرفی دیگر اطلاع کافی نداشتن کارگردان‌ها، باعث شده تعداد آثار در این عرصه کم باشد.

مهارت نداشتن کارگردانان و سالن های کم مانع پویایی سینمای کودک و نوجوان

از طرفی کم بودن سالن‌های نمایش و از طرفی دیگر اطلاع کافی نداشتن کارگردان‌ها، باعث شده تعداد آثار در این عرصه کم باشد.
به گزارش هفت هنر، بهناز مهدی‌خواه کارگردان نمایش «گل باقالی و روزه کله گنجشکی» گفت: یک جور ماجرای خیمه شب بازی است که به بچه‌ها یاد می دهد، چگونه روزه کله گنجشکی بگیرند اما انگار به نوعی همه از یاد برده اند و در نهایت مرشد نحوه آن را توضیح می دهد.

وی در راستای نحوه اجرا نمایش اظهار داشت: در واقع خواسته‌ام مسائل امروزی را در قالب خیمه شب بازی و عروسک گردانی نشان دهم تا برای بچه ها جذابیت بیشتری داشته باشد.

مهدی‌خواه درباره کم بودن آثار نمایشی کودک و نوجوان مطرح کرد: چند عامل در کنار هم تاثیرگذار است؛ از طرفی کم بودن سالن های نمایش برای این حوزه و از طرفی دیگر اطلاع کافی نداشتن در خصوص اینگونه نمایشنامه‌هاست.

وی در خصوص تالار هنر و فعالیت آن بیان کرد: خوشبختانه از سال جدید تالار هنر هم آن هزینه ۲۰ درصدی پرداخت به سالن نمایشی را دیگر نمی‌گیرد و کمک هزینه به گروه ها را هم در جای خود حفظ کرده است اما باز شرایط برای فعالیت در این حوزه با سختی زیادی مواجه است.

گفتنی است؛ نمایش «گل باقالی و روزه کله گنجشکی» به کارگردانی بهناز مهدی‌خواه از ۲۶ خرداد الی ۴ تیرماه در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان روی صحنه می رود.

از طرفی کم بودن سالن‌های نمایش و از طرفی دیگر اطلاع کافی نداشتن کارگردان‌ها، باعث شده تعداد آثار در این عرصه کم باشد.