محمد معتمدی: یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان سال هشتاد و هشت از سوی یکی از مدیریت های محترم صدا و سیما به بنده پیشنهاد خواندن «ربنا» با شرایط بسیار خوب داده شد که بنده بخاطر شرایط خاص آن سالها و جلوگیری از برداشت های حاشیه ای و احترام به اساتید عزیز این پیشنهاد را نپذیرفتم.

معتمدی:خواندن ربنا را در سال 88 نپذیرفتم

محمد معتمدی: یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان سال هشتاد و هشت از سوی یکی از مدیریت های محترم صدا و سیما به بنده پیشنهاد خواندن «ربنا» با شرایط بسیار خوب داده شد که بنده بخاطر شرایط خاص آن سالها و جلوگیری از برداشت های حاشیه ای و احترام به اساتید عزیز این پیشنهاد را نپذیرفتم.
به گزارش هفت هنر، محمد معتمدی: یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان سال هشتاد و هشت از سوی یکی از مدیریت های محترم صدا و سیما به بنده پیشنهاد خواندن «ربنا» با شرایط بسیار خوب داده شد که بنده بخاطر شرایط خاص آن سالها و جلوگیری از برداشت های حاشیه ای و احترام به اساتید عزیز این پیشنهاد را نپذیرفتم.

محمد معتمدی: پیشنهاد خواندن ربنا را در سال 88 نپذیرفتم

محمد معتمدی که در روزهای اخیر به دلیل انتشار بعضی مناجات ها مورد هجمه عده ای از معترضان قرار گرفته است، در صفحه اینستاگرام خود چنین نوشت:

«دوستان عزیز و یاران همیشگی

این مطلب را فقط بخاطر این می نویسم که امروز یکی از دوستان تصویری از یک صفحه اینترنتی را برای بنده فرستادند که در آن برای فحاشی به بنده مسابقهء پرشوری برگزار شده بود.

قبل از هر چیز خدمتتان عرض می کنم که طبق عادتی قدیمی و درخواست هم میهنان عزیزم هرسال برای ماه مبارک رمضان مناجاتی می خوانم که امسال به دلیل عدم داشتن شرایط جسمی ایده آل هنوز موفق به انجامش نشده ام.

اما ذکر دو نکته را الزامی می بینم تا بعنوان اطلاعاتی درست جهت رفع پاره ای سوء تفاهمات بکار آید.

اول اینکه بنده برای خواندن مناجات ها از هیچ رسانه ای سفارش کار نگرفته ام و فقط برای دل خود و حال شخصی خودم آنها را اجرا کرده ام که تماماً از طریق فضای مجازی و بصورت رایگان منتشر شده اند. فقط در سال گذشته از سوی آستان قدس رضوی پیشنهاد ضبط مناجات جهت پخش در حرم رضوی داشتم که با افتخار و اشتیاق بعنوان برگ زرین زندگی هنری خود پذیرفتم و این تنها مناجاتی بود که برای انجام آن به بنده پیشنهاد داده شد.

دوم اینکه یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان سال هشتاد و هشت از سوی یکی از مدیریت های محترم صدا و سیما به بنده پیشنهاد خواندن “ربنا” با شرایط بسیار خوب داده شد که بنده بخاطر شرایط خاص آن سالها و جلوگیری از برداشت های حاشیه ای و احترام به اساتید عزیز این پیشنهاد را نپذیرفتم. لذا اگر بنده قصد جایگزین نمودن صدای خود را داشتم آن پیشنهاد را می پذیرفتم و اتفاقاً این تصمیمی بود که حتی پیشینیان بنده نیز در شرایطی مشابه نگرفته بودند.

متاسفم که در روزگاری زنده ام که خواندن، آن هم خواندن مناجات از نگاه برخی جرم محسوب می شود و دستاویزی برای ترور شخصیت هنرمندان.

امیدوارم روزی به سطحی از فرهنگ برسیم که بپذیریم پاسداشت هیچ حنجره ای در خاموشی حنجره ای دیگر نیست.

امیدوارم اطلاعات فوق هم برای مخاطبین عزیزم و هم برای جریان هایی که قصد تخریب بنده را دارند مفید واقع گردد.

به قول حضرت حافظ:

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجیدن»

محمد معتمدی: یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان سال هشتاد و هشت از سوی یکی از مدیریت های محترم صدا و سیما به بنده پیشنهاد خواندن «ربنا» با شرایط بسیار خوب داده شد که بنده بخاطر شرایط خاص آن سالها و جلوگیری از برداشت های حاشیه ای و احترام به اساتید عزیز این پیشنهاد را نپذیرفتم.