بعد از حاشیه های پیش آمده به هنگام اکران “۵۰ کیلو آلبالو” که باعث ایجاد سختگیری بیشتر در مورد بازبینی آثار در شورای صدور پروانه نمایش شد برخی از فیلمهایی که در آستانه دریافت پروانه نمایش بودند نیز با برخی ممیزی های تازه تر مواجه شدند.

مشکلات پیمان قاسم خانی با ممیزی شورای پروانه نمایش

بعد از حاشیه های پیش آمده به هنگام اکران “۵۰ کیلو آلبالو” که باعث ایجاد سختگیری بیشتر در مورد بازبینی آثار در شورای صدور پروانه نمایش شد برخی از فیلمهایی که در آستانه دریافت پروانه نمایش بودند نیز با برخی ممیزی های تازه تر مواجه شدند.

به گزارش هفت هنر،  از جمله این آثار “خوب بد جلف” اولین ساخته سینمایی پیمان قاسم‌خانی فیلمنامه‌نویس موفق ژانر کمدی است که گویا هنوز هم پروانه نمایش آن صادر نشده است.

قاسم خانی با  اشاره به مشکلات پیش روی فیلمش بر سر دریافت پروانه نمایش گفته است: در حاضر مشکلاتی با شورای پروانه نمایش هست که باید با تعامل با این شورا حل شود.

وی درخصوص سختگیری های موجود برای صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش گفت: شرایط کار در سینما سخت تر شده است و به هر حال باید ببینیم که چه کاری می شود کرد.

نویسنده “سن پطرزبورگ، “مارمولک” و “طبقه حساس” ادامه داد: من خیلی اهل غر زدن نیستم و منتظرم نتیجه خوبی از جلساتی که با شورای پروانه نمایش داریم حاصل شود.

پیمان قاسم خانی زمان اکران این فیلم را هم اواخر مهرماه دانسته البته اگر تعاملات با شورای پروانه نمایش به موقع به نتیجه برسد.

بعد از حاشیه های پیش آمده به هنگام اکران “۵۰ کیلو آلبالو” که باعث ایجاد سختگیری بیشتر در مورد بازبینی آثار در شورای صدور پروانه نمایش شد برخی از فیلمهایی که در آستانه دریافت پروانه نمایش بودند نیز با برخی ممیزی های تازه تر مواجه شدند.