مخاطبان پايگاه تخصصي خبري تحليلي «هفت هنر» تغيير رياست در صداوسيما را عاملي براي جذب مخاطب نمي‌دانند.

مخاطبان «هفت هنر» امیدی به جذب مخاطب توسط تلویزیون ندارند

مخاطبان پایگاه تخصصی خبری تحلیلی «هفت هنر» تغییر ریاست در صداوسیما را عاملی برای جذب مخاطب نمی‌دانند.

پس از رفتن محمدسرافراز از ریاست صداوسیما و آمدن عبدالعلی علی عسکری یایگاه خبری «هفت هنر» در رابطه با همین تغییر مدیریتی و اینکه این تغییرات می‌تواند برای  تلویزیون باعث جذب مخاطب مخاطب شود سوالی پرسید.

در نظرسنجی که بر روی خروجی یایگاه خبری سایت قرار گرفت از مخاطبان سایت پرسیده شد «آیا تغییرات مدیریتی در صداوسیما باعث جذب مخاطب خواهد شد؟» که 76 درصد با رای دادن به گزینه «خیر» امیدی به جذب مخاطب توسط تلویزیون ندارند و 24 درصد با رای دادن به گزینه «بله» اعتقاد دارند که این تغییرات مدیریتی عاملی برای جذب مخاطب خواهد شد.

در کل با توجه به آرای مخاطبان سایت،  امید زیادی زیادی وجود ندارد که رفتن سرافراز و آمدن علی عسکری تغییری در ذائقه مخاطبان تلویزیون ایجاد کند.

مخاطبان پايگاه تخصصي خبري تحليلي «هفت هنر» تغيير رياست در صداوسيما را عاملي براي جذب مخاطب نمي‌دانند.