موسسه گوگل، لوگوی صفحه اینستاگرام خود را به اثر یک هنرمند ایرانی اختصاص داد.

لوگوی گوگل رنگ و بوی ایرانی گرفت +عکس

موسسه گوگل، لوگوی صفحه اینستاگرام خود را به اثر یک هنرمند ایرانی اختصاص داد.
به گزارش هفت هنر، گوگل طرح اصلی لوگوی صفحه اینستاگرام خود را به یک طرح اسلیمی اختصاص داده که اثر یک هنرمند ایرانی است.

موسسه گوگل هر چند روز یک بار، لوگوی صفحه اینستاگرام خود را به مناسبت‌های مختلف تغییر می‌دهد.

این بار نیز یک طرح اسلیمی از یک هنرمند جوان ایرانی به نام محمد امین نجفی که اهل کرمان است و در عرصه گرافیک و جلوه‌های ویژه سینمایی مشغول فعالیت است را  انتخاب کرده و به همین مناسبت نیز لوگوی خود را تغییر داده است.

 

 

موسسه گوگل، لوگوی صفحه اینستاگرام خود را به اثر یک هنرمند ایرانی اختصاص داد.