عکس دیده نشده از فیروز کریمی در لباس نظامی + عکس

 

فیروز کریمی این عکس را در سال 1359 پس از فارغ التحصیلی از دانشکده افسری انداخته است.

 

indhex