شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 7 عنوان موافقت کرد.

شورای صدور پروانه با کارگردانی «پگاه آهنگرانی» موافقت کرد

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 7 عنوان موافقت کرد.

به گزارش هفت هنر، در جلسه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد،با عرضه فیلم های” دوربین” به تهیه کنندگی  مصطفی غلامی و به کارگردانی محسن توکلی ، “شیر تو شیر”به تهیه کنندگی  علیرضا سبط احمدی و به کارگردانی ابراهیم فروزش ،”آسپرین قسمت 8” به تهیه کنندگی و به کارگردانی فرهاد نجفی،”کوچه مروارید/ گنج”به تهیه کنندگی  و به کارگردانی سعید سالار زهی،”شب پدر”به تهیه کنندگی  محمد شهبازی و به کارگردانی هادی شامانی،”کام ماهی”به تهیه کنندگی  اسماعیل کردی و به کارگردانی آرش سنجابی  و “ارباب جمشید” به تهیه کنندگی سید امیر سید زاده و به کارگردانی پگاه آهنگرانی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه یک عنوان فیلم کوتاه، 4 عنوان فیلم خارجی و 6 عنوان فیلم مستند نیز موافقت به عمل آمد.

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 7 عنوان موافقت کرد.