مردان مونداری زیر ادرار گاوها دراز می‌کشند. ادرار گاو دو خاصیت برای آن‌ها دارد: ضد عفونی کننده بدن و استفاده زیبایی؛ چرا که آمونیاک موجود در ادرار گاو موی بدن آن‌ها را به رنگ نارنجی تغییر رنگ می‌دهد.

دوش گرفتن با ادرار گاو برای زیبایی!+ عکس

مردان مونداری زیر ادرار گاوها دراز می‌کشند. ادرار گاو دو خاصیت برای آن‌ها دارد: ضد عفونی کننده بدن و استفاده زیبایی؛ چرا که آمونیاک موجود در ادرار گاو موی بدن آن‌ها را به رنگ نارنجی تغییر رنگ می‌دهد.

۲۰۱۶-۰۶-۳۰_۱۷.۰۱.۴۶

مردان مونداری زیر ادرار گاوها دراز می‌کشند. ادرار گاو دو خاصیت برای آن‌ها دارد: ضد عفونی کننده بدن و استفاده زیبایی؛ چرا که آمونیاک موجود در ادرار گاو موی بدن آن‌ها را به رنگ نارنجی تغییر رنگ می‌دهد.