حضور من مشکلی برای تئاتر ایجاد نمی کند

پژمان جمشیدی می گوید:باید بگویم نه تنها حضور من مشکلی برای تئاتر ایجاد نمی کند بلکه با حضور هرکس دیگر هم زیانی به حضور دیگر افراد وارد نمی شود.

به گزارش هفت هنر، پژمان جمشیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازیگران توصیه ای درباره بازی به او می کنند، گفت:« معمولا بازیگران به قدری بزرگ منش هستند که توصیه ای درباره بازی به من نمی کنند. درباره نوید محمدزاده باید بگویم  خیلی از بازی های من را دیده و من هم خیلی از تئاترهای او را دیده ام، و به نظرم بازیگر بسیار خوبی است.درباره نظری هم که درباره بازی من در تئاتر داشت باید بگویم نه تنها حضور من مشکلی برای تئاتر ایجاد نمی کند بلکه با حضور هر بازیگر جدید دیگری هم، زیانی به حضور دیگر افراد وارد نمی کند. هرکسی براساس توانایی که دارد می تواند در حوزه هنر و ورزش فعالیت کند، چرا که این دو پیش از اینکه شغل باشند برای همه مردم جهان عشقی محسوب می شوند که هرکس می تواند در آن بدرخشد.»