20 کتابفروشی از همه استانهای کشور از لیست کتابفروشی‌های متقاضی برای طرح تابستانه کتاب حذف شدند.

حذف 20 کتاب فروشی از طرح تابستانه کتاب

20 کتابفروشی از همه استانهای کشور از لیست کتابفروشی‌های متقاضی برای طرح تابستانه کتاب حذف شدند.
به گزارش هفت هنر، طرح تابستانه کتاب در حالی از روز 16تیر ماه سال جاری اجرا می‌شود که نام 20 کتابفروشی از لیست کتابفروشی های متقاضی آن حذف شدند.

بنابر این گزارش، تا به امروز 530 کتابفروشی متقاضی مشارکت در طرح تابستانه کتاب شدند که از این میان صلاحیت 501 کتابفروشی تأیید شده و صلاحیت 9 کتابفروشی هم در حال تأیید است.

شایان ذکر است اگر چه مجید غلامی جلیسه، مدیر عامل خانه کتاب در نشست خبری طرح تابستانه کتاب از جای ماندن استان هرمزگان از مشارکت در این طرح خبر داده بود اما هم اکنون این استان هم با یک کتابفروشی در طرح تابستانه کتاب مشارکت کرده است.

گفتنی است؛ استانهای تهران و قم گوی رقابت را از استانهای دیگر مشارکت کننده در طرح تابستانه کتاب ربوده اند.

طرح تابستانه کتاب در ادامه طرح های کتابفروشی به وسعت ایران و عیدانه کتاب اجرا می شود و هدفی به جز رساندن یارانه کتاب از مسیر کتابفروشی ها به دست مصرف کننده ندارد.

خانه کتاب این طرح را اجرا می‌کند تا نقش مثبتی در آشتی دادن مردم با کتاب و کتابفروشی داشته باشد.

20 کتابفروشی از همه استانهای کشور از لیست کتابفروشی‌های متقاضی برای طرح تابستانه کتاب حذف شدند.