خبر مرگ جک بلک ""Jack Black بازیگر، نوازنده و کمدین امریکایی طرفداران اش را در شوک عظیمی فرو برد.

جک بلیک مرد و زنده شد

خبر مرگ جک بلک “”Jack Black بازیگر، نوازنده و کمدین امریکایی طرفداران اش را در شوک عظیمی فرو برد.

به گزارش هفت هنر، 5 ژوئن خبر مرگ “جک بلک” طرفداران این بازیگر را به شدت بهت زده کرد، اما چند ساعت بعد شخصی که حساب کاربری وی را هک کرده بود، اعتراف کرد این شوخی بیش نبوده و  این بازیگر 46 ساله زنده و سالم است. هکر این پست را توئیت کرده بود: ” با قلبی آکنده از اندوه باید اعلام کرد جک بلک شب گذشته درگذشت و علت مرگ وی هنوز اعلام نشده است.” مهاجم سایبری ادعا کرده همچنان به حساب کاربری جک بلک دسترسی دارد و این کار را تا زمانی ادامه می دهد که این بازیگر به طور مستقیم با وی صحبت کند و جواب ایمیل های اش را بدهد. این جنگجوی وب اذعان داشته قصد حمله به حساب کاربری افراد مشهور دیگر را نیز در برنامه خود دارد. همچنین اضافه کرده که می داند احتمال بازداشت اش وجود دارد، اما با این وجود به کار خود ادامه خواهد داد. در حالی که انگیزه دقیق این شخص مشخص نیست، اما وی گفته با خنده و شادی به تماشای هزاران نفر از طرفداران بشینید که از این خبر تکان دهنده ترسیده اند.

خبر مرگ جک بلک ""Jack Black بازیگر، نوازنده و کمدین امریکایی طرفداران اش را در شوک عظیمی فرو برد.