محمدرضا شفیعی در نشست خبری سریال «سرباز» در حالی به دفاع از کیفیت این سریال پرداخت که صحبت‌هایش بیشتر توجیه و فرار رو به جلو بود.

توضیحات عجیب و غریب و بدون منطق تهیه کننده «سرباز» از سفارش گیری و کیفیت پائین این سریال

محمدرضا شفیعی در نشست خبری سریال «سرباز» در حالی به دفاع از کیفیت این سریال پرداخت که صحبت‌هایش بیشتر توجیه و فرار رو به جلو بود.

به گزارش تیتر هنر، تهیه‌کننده سریال «سرباز» در نشست خبری این سریال گفت: ما نخواستیم آزمون و خطا کنیم، خواستیم که برای جنس دیگری از مخاطب که این مدل سریال را دوست دارد سریال بسازیم. یادم می‌آید وقتی سریال جراحت را در سال ۸۹ پخش کردیم، ۸۰ درصد مخاطب داشتیم و بعد که بلافاصله سریال را تحویل وضعیت سفید دادیم، مخاطبان آن بیشتر از ۳۵ درصد نشد. در واقع ارزش‌های وضعیت سفید در بازپخش‌ها مشخص شد. سریال سرباز نیز همین وضعیت را دارد.

او همچنین درباره بحث سفارشی بودن سریال اینگونه گفت: ما خواستیم در این شرایط یک سریال انگیزشی بسازیم. به هر ترتیب نق زدن آسان‌ترین کار است، ما به عنوان فیلمساز باید به گونه‌ای دیگر عمل کنیم و بر همین اساس چنین رویه‌ای را پیش گرفتیم. از نظر من سفارش چیز بدی نیست، شما هم به عنوان خبرنگار سفارش گرفتید که جلسه مطبوعاتی سریال سرباز را پوشش دهید.

با توجه به صحبت‌های شفیعی گویا پیدا کردن مخاطب در آینده به شیوه جدیدی از سریال سازی در تلویزیون بدل شده است. اینکه سریالی در زمان پخش، مخاطب نداشته باشد و امید پیدا کردن بیننده را به آینده حواله بدهد از عجیب‌ترین توجیهات ممکن است. در حالیکه تمام تهیه‌کنندگان و کارگردانان در دنیا برای جذب مخاطب تلاش می‌کنند، شفیعی از پیدا کردن بیننده در آینده‌ای نامعلوم صحبت کرده کرده است.

پوشش نشست‌های خبری توسط خبرنگاران بخشی از کار حرفه‌ای آنان است و هیچ ربطی به گرفتن سفارش ندارد. مگر آنکه در نشستی، خبرنگاران را بخرند تا کسی انتقاد نکند یا خبرنگاری خارج از اصول حرفه‌ای، مبلغی را جهت تعریف و تمجید از برگزارکنندگان نشست بگیرد که آن را نمی‌توان به تمام خبرنگاران تعمیم داد. سفارشی کار کردن با آنچه که تهیه‌کننده سرباز بیان کرده، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

محمدرضا شفیعی در نشست خبری سریال «سرباز» در حالی به دفاع از کیفیت این سریال پرداخت که صحبت‌هایش بیشتر توجیه و فرار رو به جلو بود.