رییس انجمن منشی های صحنه با اشاره به اینکه بیکاری در سینما بسیار زیاد شده است، بیان کرد امیدوارم مسئولان بتوانند در این زمینه چاره ای بیاندیشند.

بی کاری در سینما بیداد می کند

رییس انجمن منشی های صحنه با اشاره به اینکه بیکاری در سینما بسیار زیاد شده است، بیان کرد امیدوارم مسئولان بتوانند در این زمینه چاره ای بیاندیشند.
به گزارش هفت هنر، زینت رضا رییس انجمن منشی های صحنه خانه سینما، با اشاره به برنامه های جدید انجمن منشی های صحنه گفت: برنامه های صنفی کل صنوف خانه سینما، مستلزم عملکرد خود خانه سینما است و همه ما زیرمجموعه این خانه هستیم. به هر حال ما در انجمن منشی های صحنه اهداف بسیاری را دنبال می کنیم و پیش نویس هایی را به عنوان برنامه های آینده این صنف در مجمع عمومی مطرح کرده ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر اعضای این صنف همه تحصیل کرده رشته سینما و کارگردانی هستند و با توجه به اینکه اکثر اعضا به دنبال فعالیت در حوزه کارگردانی هستند، صنف برنامه های متنوعی را در جهت هموار کردن این راه برای اعضای خود در نظر دارد که البته اجرایی شدن این برنامه ها بستگی به عملکرد خانه سینما دارد.
رییس انجمن منشی های صحنه تاکید کرد: در همین راستا یکی از برنامه هایی که صنف ما دنبال می کند این است که بتوانیم فیلم های کوتاهی که توسط اعضا ساخته شده است برای اهالی خانه سینما و دست اندرکاران سینمای کشور نمایش دهیم و این آثار را به جشنواره های مختلف ارسال کنیم.
رضا گفت: مشکلات صنف ما با دیگر صنوف خانه سینما مشترک است که شامل امنیت شغلی، وضیعت بیمه تامین اجتماعی، مشکلات معیشتی است. متاسفانه در حال حاضر صاحبان فیلم ها از آثاری که در طول سال می سازند از منشی های صحنه غیر عضو برای کار استفاده می کنند و این شرایط سبب شده است تا مشکلات شغلی بیش از گذشته اعضای خانه سینما را در صنوف مختلف درگیر کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در همه جلساتی که توسط صنوف مختلف برگزار می شود، پیش از هر چیز به ایجاد امنیت شغلی برای اعضای خانه سینما پرداخته می شود و همین مساله نشان دهنده اهمیت این معضل است. مساله بیمه تامین اجتماعی نیز از دیگر مشکلات اعضای صنوف مختلف است و این مشکل در حال حاضر توسط خانه سینما در حال پیگیری است.
مسئول تیم کامل کردن اظهارنامه مالیاتی سینماگران در خانه سینما بیان کرد: امسال در دوره کامل کردن برگه مالیاتی اعضای خانه سینما متوجه شدیم که تعداد بسیاری از اعضای خانه سینما بیکار هستند و این مساله بسیار ناراحت کننده است. البته آمار دقیقی در این زمینه نمی توانم ارایه دهم اما با توجه به ۲ هزار مراجعه کننده ای که برای کامل کردن فرم مالیاتی در خانه سینما حضور پیدا کردند، نزدیک به یک هزار نفر بیکار بودند. البته این آمار با توجه به تعداد تولیدات در سینمای ایران چندان بعید نیست. متاسفانه این آمار بسیار وحشتناکی است و این تعداد سینماگر بیکار در کشور وجود دارد. امیدوارم دست اندرکاران سینمای ایران بتوانند یک فکر اساسی برای عوامل سینمای ایران داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که امضای تفاهم نامه با مدیران تولید برای استفاده از اعضای خانه سینما، تا چه اندازه می تواند مساله بیکاری در سینما را برطرف کند، تاکید کرد: این تفاهم نامه بین صنوف مختلف و از جمله صنف ما با مدیران تولید امضا شده است که براساس آن تهیه کنندگان و کارگردانان برای انتخاب عوامل یک فیلم از صنف مربوطه استعلام بگیرند. البته اجرای این طرح بستگی به آینده دارد و اگر این اتفاق رخ دهد بی شک اتفاق بسیار خوبی برای جامعه اصناف سینمای ایران باشد.
رییس انجمن منشی های صحنه خانه سینما ادامه داد: قراردادها توسط مدیران تولید به نمایندگی از تهیه کنندگان بسته می شود و اگر در راه حمایت صنوف سینمایی نیز وجود داشته باشد، بی شک این طرح می تواند با موفقیت اجرا شود. با اجرایی شدن این طرح اعضای خانه سینما می توانند به عنوان عوامل فیلم ها انتخاب شوند.
رضا در پایان صحبت هایش گفت: زمانی که عوامل حرفه ای برای یک پروژه سینمایی انتخاب می شوند، آسیبی که به یک فیلم در طول تولید وارد می شود، بسیار کمتر است و این مساله خود تهیه کننده است. ممکن است برخی از تهیه کنندگان برای پرداخت دستمزد کمتر از عواملی استفاده کنند که هیچ اطلاعات دقیقی نسبت به سینما نداشته باشند و همین بی اطلاعی سبب می شود تا به فیلم آسیب و ضرر بیشتری وارد شود.

رییس انجمن منشی های صحنه با اشاره به اینکه بیکاری در سینما بسیار زیاد شده است، بیان کرد امیدوارم مسئولان بتوانند در این زمینه چاره ای بیاندیشند.