معاون آموزشی نهضت سوادآموزی با بیان اینکه 9 میلیون و 700 هزار نفر بیسواد در کشور وجود دارد گفت :میزان با سوادی در کشور 5/85 درصد است .

بیش از 9 میلیون بی سواد در کشور

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی با بیان اینکه 9 میلیون و 700 هزار نفر بیسواد در کشور وجود دارد گفت :میزان با سوادی در کشور 5/85 درصد است .

به گزارش هفت هنر محمد مهدی زاده چهارشنبه شب در حاشیه اختتامیه جشنواره سواد و صعود میناب اظهار کرد: بسیاری از کشورها در حال ریشه کنی بیسوادی هستند زیرا در ملاک توسعه، ‘درصد باسوادی’ و ‘عمق سواد’ اهمیت دارد.
وی افزود :طبق سرشماری سال 90 ، میزان با سوادی در کشور 5/85 درصد و تعداد بیسوادان 9 میلیون 800 هزار نفر است که از این تعداد 3 میلیون و 450 هزار نفر گروه هدف و زیر 50 سال بودند .
معاون آموزشی نهضت سوادآموزی خاطر نشان کرد : اکنون یک میلیون 300 هزار نفر بیسواد زیر 50 سال وجود دارد که 850 هزار نفر بطور کامل شناسایی و بقیه هم در حال پالایش هستند .
مهدی زاده ادامه داد: بیش از 60 هزار آموزش دهنده در کشور با نهضت سواد آموزی همکاری می کنند و پیش بینی می شود ظرف دو سال آینده میزان بیسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال به صفر برسد .

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی با بیان اینکه 9 میلیون و 700 هزار نفر بیسواد در کشور وجود دارد گفت :میزان با سوادی در کشور 5/85 درصد است .