خرید 45 هزار و 850 نسخه کتاب در جلسه 552 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.

بیش از 45 هزار نسخه کتاب توسط هیات انتخاب کتاب وزارت ارشاد خریداری شد

خرید 45 هزار و 850 نسخه کتاب در جلسه 552 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش هفت هنر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه 552 هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 250 عنوان کتاب در 45 هزار و 850 نسخه به مبلغ شش میلیارد و هشتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http://mof.farhang.gov.ir.fa/home/book بارگذاری شده است.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عنوان‌ها، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب ها می‌توانند با هماهنگی قبلی به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق 342 مراجعه فرمایند.

خرید 45 هزار و 850 نسخه کتاب در جلسه 552 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.