امیرفضلی گفت: بسیاری بعد از اخراجی ها به من می گفتند که تو از این به بعد سینما را زیر و رو می کنی و همه برای ایفای نقش در آثارشان به تو زنگ می زنند اما این اتفاق رخ نداد و هیچ کس هیچ پیشنهادی به من نداد .

به خاطر پول در فیلم های بی کیفیت بازی می کنم

امیرفضلی گفت: بسیاری بعد از اخراجی ها به من می گفتند که تو از این به بعد سینما را زیر و رو می کنی و همه برای ایفای نقش در آثارشان به تو زنگ می زنند اما این اتفاق رخ نداد و هیچ کس هیچ پیشنهادی به من نداد .

به گزارش هفت هنر، ارژنگ امیر فضلی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: سال گذشته یک فیلم کودک به کارگردانی حسین قناعت را به پایان رساندم و درکنار آن یک تله فیلم هم بازی کردم. روز گذشته هم حسین قناعت طی تماسی از من خواست تا دوباره در فیلم کودک او به ایفای نقش بپردازم.
وی افزود: بسیاری بعد از”اخراجی ها” به من می گفتند که تو از این به بعد سینما را زیر و رو می کنی و همه برای ایفای نقش در آثارشان به تو زنگ می زنند اما این اتفاق رخ نداد و هیچ کس هیچ پیشنهادی به من نداد .
امیر فضلی ادامه داد: من هم که سر  گنج ننشسته ام به همین دلیل مجبور شدم کارهایی را بپذیرم که کیفیت چندانی ندارد. البته این موضوع بستگی به دیدگاه کارگردانان هم دارد یک طرف کار هم تهیه کنندگان هستند گاهی آنها می گویند که ما پول می دهیم بنابراین باید کسانی که دوست داریم در اثرمان حضور داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد : این روزها از روی بی پولی کارهای بی کیفیتی  انجام می دهم که دلم نمی خواهد اما مجبورم.

امیرفضلی گفت: بسیاری بعد از اخراجی ها به من می گفتند که تو از این به بعد سینما را زیر و رو می کنی و همه برای ایفای نقش در آثارشان به تو زنگ می زنند اما این اتفاق رخ نداد و هیچ کس هیچ پیشنهادی به من نداد .