امیر حسین رستمی، ریما رامین فر و مهران احمدی که ساعتی قبل در فرودگاه آتاتورک ترکیه حضور داشتند، پیش از حمله تروریستی در این فرودگاه که بیش از 30 کشته داشته این فرودگاه را ترک کردند.

بازیگران ایرانی لحظاتی قبل از انفجار در فرودگاه ترکیه +عکس

امیر حسین رستمی، ریما رامین فر و مهران احمدی که ساعتی قبل در فرودگاه آتاتورک ترکیه حضور داشتند، پیش از حمله تروریستی در این فرودگاه که بیش از 30 کشته داشته این فرودگاه را ترک کردند.
۲۰۱۶-۰۶-۲۹_۰۴.۲۲.۲۸
 

امیر حسین رستمی، ریما رامین فر و مهران احمدی که ساعتی قبل در فرودگاه آتاتورک ترکیه حضور داشتند، پیش از حمله تروریستی در این فرودگاه که بیش از 30 کشته داشته این فرودگاه را ترک کردند.