اعلام آمار تماشاگران 6 سالن نمایشی تهران/ فروش خوب نمایش‌های تئاتر شهر

سالن‌های مجموعه تئاتر شهر با چهار اجرای نمایشی،تالار هنر و خانه نمایش، آمار تماشاگران خود را تا تاریخ 11 تیر ماه 1395 اعلام کردند.

به گزارش هفت هنر، به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی،در مجموعه تئاتر شهر چهار نمایش “روزهای بی‌باران “،”بیگانه” ، ” راهنمای تئاتر شهر” و “مجلس ضربت زدن”  در حال اجرا هستند که طبق آمار اعلام شده نمایش “روزهای بی‌باران” به کارگردانی امین بهروزی که 15 اجرای خود را در تالار سایه پشت سر گذاشته تا کنون 909 تماشاگر داشته است.

برای این نمایش 634 بلیط تمام بها ، 9 بلیط نیم بها ، 108 بلیط تخفیف‌دار و 158 بلیط میهمان ارائه شده و مبلغ گیشه 143 میلیون و 900 هزار ریال ثبت شده است.

در تالار چهارسو نیز نمایش “بیگانه” به کارگردانی مسعود دلخواه طی 36 اجرا میزبان 4287 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 2470 بلیط تمام بها ، 431 بلیط نیم بها ، 559 بلیط تخفیف‌دار ، 827 بلیط میهمان ارائه شده و مبلغ گیشه این نمایش 783 میلیون و 175 هزار ریال اعلام شده است.

نمایش “راهنمای تئاتر شهر” به کارگردانی نیکو ممدوحی که 2 اجرای اول خود را پشت سر گذاشته میزبان 78 تماشاگر بوده که 36 بلیط تمام بها ، 23 بلیط تخفیف و 19 بلیط میهمان را شامل می شود. مبلغ فروش این نمایش 10 میلیون و 880 هزار ریال بوده است.

نمایش “مجلس ضربت زدن” به کارگردانی محمد رحمانیان نیز که در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است طی 15 اجرا تا 11 تیر ماه جاری میزبان 9422 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 3848 بلیط تمام بها ، 4732 بلیط تخفیف دار ،842 بلیط میهمان ارائه شده است. مبلغ گیشه این نمایش 3 میلیارد و 141 میلیون و 400 هزار ریال اعلام شده است.

خانه نمایش اداره تئاتر نیز که میزبان نمایش هفت هشتم به کارگردانی حمید اصغری تتماج و علی برجی است طی هفته گذشته از 9 تا 11 تیر میزبان 77 تماشاگر بوده است.

نمایش لاکی به کارگردانی آناهیتا غنی زاده که دو اجرای اول خود را در تالار هنر انجام داده طی روزهای 10 و 11 تیر ماه جاری میزبان 179 تماشاگر بوده است. برا این نمایش 158 بلیط تمام بها ، 21 بلیط میهمان ارائه شده و مبلغ گیشه این دو روز 22 میلیون و 120 هزار ریال اعلام شده است.