از «آنی ارنو» برنده نوبل ۲۰۲۲ چه کتاب‌هایی در ایران منتشر شده است؟
از «آنی ارنو» برنده نوبل ۲۰۲۲ چه کتاب‌هایی در ایران منتشر شده است؟
زنی فرانسوی که با به دست آوردن جایزۀ نوبل ادبیات سال ۲۰۲۲ فرمول ناشناخته بودن برگزیدگان این جایزه را در سال‌های اخیر به هم زد؛ «آنی ارنو» است که نامش ۳۳سال پیش «منزل به منزل» و پس از آن با «یک زن» به ایران آمد.