ادعایی که معاون فرهنگی وزیر ارشاد مطرح کرد: با ناشران پخته‌خوار و کتاب ساز مقابله می کنیم!

معاون فرهنگی وزارت ارشاد توضیحاتی درباره مقابله با انتشاراتی های پخته خوار و کتاب ساز مطرح کرد.

به گزارش تیتر هنر، یاسر احمدوند درباره فعالیت غیراخلاقی بعضی انتشاراتی ها گفت: اینکه یک کتاب در نمایشگاه زیاد است به معنای غیر قانونی بودن آن نیست. ممکن است از یک کتاب چند ناشر استقبال کنند، مسئله‌ای محل اشکال است که کسی زحمت دیگران را آماده خواری کند و فردی با تغییر در جملات کتاب ترجمه جدیدی به بازار وارد کند. ما در نمایشگاه کتاب یک ناشر و یا یک مترجم نداشتیم که از عرضه کتابش به صورت غیرقانونی شکایت کند. من فکر می‌کنم ناشران و مترجمان باید حساس باشند و اگر فردی از آثار آنان سو استفاده کرده است اطلاع بدهند.

احمدوند در ادامه افزود: هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران به صورت روزانه در نمایشگاه کتاب فعال است و تعدادی از احکام بود که اجرا شد و برای تخلفاتی که صورت می‌گرفت رأی صادر و اجرا می‌شد. نه اینکه بگوییم تخلفی شکل نمی‌گیرد، تخلفات صورت می‌گیرد اما برخورد می‌شود و برای نمایشگاه سال بعد مورد توجه است. در سی و چهارمین نمایشگاه کتاب ناشرانی بودند که حکم داشتند و نتوانسته بودند شرکت کنند.

معاون وزیر ارشاد ادامه داد: اینکه در نمایشگاه برخی نشانه‌ها از حضور چنین ناشرانی مشاهده شود پدیده‌ای است که در بازار وجود دارد و من منکر آن نمی‌شوم به همین دلیل کارگروه ساماندهی به بازار کتاب را با همکاری دستگاه‌های مختلف تشکیل دادیم تا با مشکلات بازار کتاب اعم از تکثیر کتاب‌های غیرقانونی و بدون مجوز که اکثراً توسط دستفروشان در دسترس قرار می‌گیرد برخورد شود؛ امیدواریم ناشران و مترجمان در این حوزه فعال‌تر باشند و در صورت مشاهده تخلف آن را پیگیری کنند.

وی در پایان گفت: همچنین اقدامات دیگری برای شناسایی هویت پدیدآورندگان شکل خواهد گرفت، به این ترتیب ناشران محترم زین پس اگر کتابی را برای اخذ مجوز بارگذاری کنند حتماً باید شماره ملی مترجم و نویسنده را در آن درج کنند، به این ترتیب با اتصال به ثبت احوال هویت واقعی افراد مشخص می‌شود. همچنین اتفاقاتی که برای روشن شدن روابط بین ناشران و پدیدآورندگان الزامی است به صورت قائده و قانون اجرایی می‌شود.