بایگانی‌های فوتبال - تیتر هنر | تیتر هنر
جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲
تمام پیش‌بینی‌های دردسرساز میثاقی در فوتبال برتر 30 بهمن 1400

تمام پیش‌بینی‌های دردسرساز میثاقی در فوتبال برتر

طرف دوم ماجرا که شاخک‌های بسیاری را در عرصه رسانه و ورزش حساس کرده، شائبه فضاسازی برنامه «فوتبال برتر» است.