جسد مومیایی شده از دوران مادها در تپه باستانی هگمتانه کشف شد.

کشف جسد مومیایی در همدان + عکس

جسد مومیایی شده از دوران مادها در تپه باستانی هگمتانه کشف شد.
 طبق نسخه قدیمی بر روی پوست میش نقشه تونلی در وسط تپه باستانی هگمتانه را که با ساروج پلمپ شده بوده را باز کردند و در حفاری  و کاوش باستانشناسی که سه روز به طول انجامید جسد مومیایی شده از دوران مادها کشف شده که احتمالاً از نوادگان پادشاه دیاکو است.

نام این مومیایی «موبانا» است که احتمال می رود ملکه «ماندانا» مادر کوروش کبیر باشد.

همدان یا هگمتانه 550 سال پایتخت مادها و در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی پایتخت تابستانه بوده است.

امپراطوری مادها قبل از امپراطوری هخامنشی بوده است که چندی قبل نیز یکی از شاهزادگان ماد در پارک سنگ شیر استان همدان کشف شد.
باستانی

جسد مومیایی شده از دوران مادها در تپه باستانی هگمتانه کشف شد.