معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آخرین میزان فروش کتاب در طرح تابستانه کتاب گفت: تا کنون 3 میلیارد و 840 میلیون تومان کتاب در طرح تابستانه کتاب به فروش رفته است.

فروش نزدیک به 4 میلیارد تومانی کتاب در طرح تابستانه کتاب

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آخرین میزان فروش کتاب در طرح تابستانه کتاب گفت: تا کنون 3 میلیارد و 840 میلیون تومان کتاب در طرح تابستانه کتاب به فروش رفته است.
به گزارش هفت هنر، عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بازدید از کتاب فروشی گیتاشناسی در جمع خبرنگاران در خصوص طرح تابستانه کتاب گفت: تاکنون مبلغ 3 میلیارد و 840 میلیون تومان کتاب در طرح تابستانه کتاب به فروش رسید که به طور طبیعی 768 میلیون تومان آن یارانه‌ای که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت میکند. در این طرح 503 کتاب فروشی حضور دارند و طبق آخرین آمار و ارقام 232 هزار و 363 جلد کتاب در این طرح به فروش رسید.

وی افزود: استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی جزو استان‌های پرفروش و انتشارات قدیانی، ققنوس و نسل نواندیش پرفروش‌ترین انتشاراتی‌ها هستند. کتاب فروشی‌های پرفروش این طرح را میتوان کتاب فروش شهر کتاب مشهد، مهام اهواز و کتاب فروشی رشد اهواز اعلام کرد.

صالحی تصریح کرد: تلاش شده است که در طرح تابستانه کتاب از طریق نظارت‌های مناسب دقت بیشتری در کار شود تا یارانه‌ها به خرید کتاب اختصاص یابد. این مسئله را از طریق فاکتورهای ثبت شده، بازدید حضوری، اعزام ناظران و شیوه‌های جایگزین که اطمینان بیشتری به آن داشته باشیم، میتوان به دست آورد.

معاون فرهنگی در خصوص دستورالعمل واگذاری امور به ناشران اظهار داشت: آیین نامه مربوط به واگذاری امور به ناشران به تصویب شورای فرهنگی رسیده است. هم اکنون در فضای تحقق اجرایی آن هستیم. هیئت نظارت می‌تواند کارگروه‌هایی را انتخاب کند که به طور حتم تنها در وزارت ارشاد نباشد بلکه در تهران، استان‌ها و حتی انتشارات این هیئت نظارت حضور داشته باشد. انتشاراتی‌هایی که هیئت علمی داشته باشند و به تایید هیئت نظارت هیئت علمی آنها برسد تا در واگذاری امور به ناشرین هیئت علمی آنها شرکت داده شود.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آخرین میزان فروش کتاب در طرح تابستانه کتاب گفت: تا کنون 3 میلیارد و 840 میلیون تومان کتاب در طرح تابستانه کتاب به فروش رفته است.