پس از محمد رسول اف، جعفر پناهی نیز بازداشت شد
پس از محمد رسول اف، جعفر پناهی نیز بازداشت شد
جعفر پناهی یکی از فیلمسازان ایرانی که امروز برای بررسی پرونده دیگر کارگردان ایرانی محمد رسول اف به دادسرای تهران مراجعت کرده بود، بازداشت شد.

جعفر پناهی یکی از فیلمسازان ایرانی امروز در دادسرای تهران بازداشت شد.

به گزارش تیتر هنر به نقل از مهر، جعفر پناهی یکی از فیلمسازان ایرانی که امروز برای بررسی پرونده دیگر کارگردان ایرانی محمد رسول اف به دادسرای تهران مراجعت کرده بود، بازداشت شد.

هنوز از علت بازداشت پناهی و ارتباط وی با پرونده رسول اف و دیگر دستگیر شدگان هفته اخیر اطلاعی در دست نیست.

محمد رسول اف و مصطفی آل احمد نیز چند روز پیش بازداشت شدند.