حجت‌الاسلام مازنی گفت: چنانچه فیلمی مشکل دارد پس چرا از همان ابتدا مجوز ساخت گرفته است؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: فیلمی که مشکل دارد چرا از همان ابتدا مجوز ساخت گرفته است؟

حجت‌الاسلام مازنی گفت: چنانچه فیلمی مشکل دارد پس چرا از همان ابتدا مجوز ساخت گرفته است؟
به گزارش هفت هنر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: موضوع دیگر اقتصاد فرهنگ است، درواقع اهالی فرهنگ باید از لحاظ معیشتی احساس امنیت کنند و یکی از ضررهایی که به اقتصاد فرهنگ وارد می شود جلوگیری از اکران فیلم هایی است که با صرف هزینه ساخته شده، یعنی چنانچه فیلمی مشکل دارد پس چرا از همان ابتدا مجوز ساخت گرفته؟ اگر فیلمنامه تایید شده و با اصلاحیه موضوع حل می شود، پس با اعتماد به اهالی هنر کار تهیه شده را اجازه پخش دهند.
مازنی خاطر نشان کرد : به نظر من باید از اهالی فرهنگ و هنر دعوت کنیم و مشکلات هر حوزه فرهنگی را بشنویم و متخصصان و صاحب نظران در این راستا راه حل هایی ارئه دهند.

حجت‌الاسلام احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به الویت‌های کمسیون فرهنگی مجلس در حوزه فرهنگ بیان کرد: مواضع اصلی کمیسیون فرهنگی را سخنگو اعلام می کند اما در کل هیچ قانونی در کشور نباید مورد بی مهری قرار بگیرد، بلکه مقامات انتظامی و امنیتی موظف هستند امنیت را در این برنامه ها برقرار کند.

حجت‌الاسلام مازنی گفت: چنانچه فیلمی مشکل دارد پس چرا از همان ابتدا مجوز ساخت گرفته است؟