حمید نعمت الله کارگردان برجسته سینمای ایران پروژه کاری جدید خود را اعلام کرد.

حمید نعمت الله همکاری با موسسه اوج را رد کرد

حمید نعمت الله کارگردان برجسته سینمای ایران پروژه کاری جدید خود را اعلام کرد.

به گزارش هفت هنر، به گفته نعمت الله، «شعله ور» نام فیلم سینمایی جدید اوست که قرار است امسال ساخته شود.

پیش از این یکی از رسانه ها از همکاری نعمت الله با موسسه اوج برای ساخت فیلم بعدی اش خبر داده بود. نعمت الله با تکذیب این خبر محمدرضا شفیعی را تهیه کننده این فیلم اعلام کرد و اضافه کرد این فیلم تماما با هزینه بخش خصوصی تهیه خواهد شد.

شعله ور در ادامه سینمای اجتماعی نعمت الله است و بعد از کامل شدن مراحل فنی ” رگ خواب ” جلوی دوربین خواهد رفت. بخش کوچکی از این فیلم در تهران و شمال کشور و بقیه آن در استان سیستان و بلوچستان فیلمبرداری خواهد شد

فیلمنامه این فیلم را خود نعمت الله و هادی مقدم دوست نوشته اند.

حمید نعمت الله کارگردان برجسته سینمای ایران پروژه کاری جدید خود را اعلام کرد.