اکبر زنجانپور با اشاره به کارگردانی نمایش «باغ آلبالو» بعد از جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر، از اهمیت رابطه انسان و طبیعت در این نمایش و توجه چخوف به مساله محیط زیست در آثارش سخن گفت.

اکبر زنجانپور: «باغ آلبالو» را بهمن به صحنه می‌ برم

اکبر زنجانپور با اشاره به کارگردانی نمایش «باغ آلبالو» بعد از جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر، از اهمیت رابطه انسان و طبیعت در این نمایش و توجه چخوف به مساله محیط زیست در آثارش سخن گفت.

به گزارش هفت هنر، اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان باسابقه تئاتر درباره فعالیت هایش در این حوزه گفت: قرار است بعد از جشنواره تئاتر فجر نمایش «باغ آلبالو» آنتوان چخوف را در تالار وحدت به صحنه ببرم. احتمال دارد این نمایش در جشنواره تئاتر فجر هم دو اجرا داشته باشد و بعد از آن اجراهای عمومی خود را آغاز کند اما هنوز در این باره صحبتی نشده است.

وی درباره رویکردی که به متن چخوف دارد، بیان کرد: این نمایش اجرایی مدرن به معنای امروزی آن که کارها بیشتر به سمت فرم و اجراهای نامتعارف پیش می رود، نیست چون معتقدم تفکر باید مدرن باشد به همین جهت اگر از این زاویه به کار نگاه کنیم «باغ آلبالو» اثر مدرنی از کار درخواهد آمد. در واقع در این اجرا تلاش خواهم کرد با ارایه درست محتوا و مفهومی که چخوف قصد انتقالش را داشته است، مدرنیته را رعایت کنم.

این هنرمند ادامه داد: در اجرای «باغ آلبالو» از لحاظ ظاهری و محتوایی تغییری در متن نمی دهم چون اگر بخواهم این کار را بکنم دیگر مخاطب شاهد اجرایی از چخوف نخواهد بود اما در این نمایش اجرایی بی محتوا نخواهیم داشت و همه چیز در راستای انتقال درست حرف نویسنده خواهد بود. به عنوان نمونه در نظر دارم اگر ممکن شود و با توافقی که با طراح صحنه خواهم داشت صحنه ای که درباره قطع درختان باغ است به شکلی نمایش داده شود که انگار با قطع درختان، خون کارگران و رعیت ها هم ریخته می شود. به این ترتیب ارتباط انسان با طبیعت که در نمایشنامه بر آن تاکید شده است و من نیز قصد انتقال آن را به مخاطب دارم، به تصویر کشیده می شود.

زنجانپور درباره انتخاب عوامل و زمان آغاز تمرین ها، توضیح داد: از آذرماه تمرین های نمایش را آغاز می کنیم. در مورد بازیگران و دیگر عوامل نیز صحبت هایی شده است اما چون تا زمان اجرا مدت زیادی باقی مانده هنوز در مورد عوامل به قطعیت نرسیده ایم.

کارگردان نمایش «دایی وانیا» درباره اهمیت مساله محیط زیست برای چخوف گفت: آنتوان چخوف در همه آثارش به اهمیت محیط زیست توجه داشته است که «باغ آلبالو» نمونه قابل توجه آن است. مساله محیط زیست یکی از مهمترین مسایل جامعه امروز ماست که متاسفانه در حد شعار باقی مانده است.

وی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: ادعا می کنیم که درختان را دوست داریم و به محیط زیست اهمیت می دهیم اما آنها را قطع می کنیم. از کسانی انتظار داریم به فکر محیط زیست و قطع نکردن درختان باشند که حتی خانه ای برای زندگی از خودشان ندارند اما در عوض از افراد مسئولی که وظیفه شان حفظ و نگهداری از محیط زیست است، انتظار حفاظت داریم و این افراد به راحتی دست به قطع درختان و کارهای دیگر می زنند.

اکبر زنجانپور با اشاره به کارگردانی نمایش «باغ آلبالو» بعد از جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر، از اهمیت رابطه انسان و طبیعت در این نمایش و توجه چخوف به مساله محیط زیست در آثارش سخن گفت.