پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰
شکل‌های زندگی: دوقطبی داستایفسکی-تولستوی ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

شکل‌های زندگی: دوقطبی داستایفسکی-تولستوی

ژان ژنه گفته بود که پنج، شش بچه را دیده که در پارکی جنگ‌بازی می‌کردند، آنان به دو لشکر تقسیم شده، آماده حمله بودند.