سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰
گناه جنوبیِ ویلیام فاکنر ۰۸ شهریور ۱۴۰۰
مقاله‌ای از اِوین کایندْلی

گناه جنوبیِ ویلیام فاکنر

فاکنر، چه در مصاحبه‌های فاجعه‌بار و چه در معروف‌ترین رمان‌های خود، در تقلای مواجهه با مسئله‌ نژادپرستی و برتریِ نژاد سفید بود.